مرحوم ,میرزا ابوالقاسم ,الله میرزا ,الله میرزا ابوالقاسم

مرحوم آیت الله میرزا ابوالقاسم فرسیو، فرزند مرحوم ملا ابراهیم آملی از علمای عاملین و مشهور به زهد و تقوا و کرامت بود. او تحصیلات مقدماتی و سطوح حوزوی را در تهران و اصفهان فرا گرفت و سپس برای تکمیل مبانی علمی و عملی خویش رهسپار ...

منبع اصلی مطلب : بیوگرافی
برچسب ها : مرحوم ,میرزا ابوالقاسم ,الله میرزا ,الله میرزا ابوالقاسم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مرحوم آیت الله میرزا ابوالقاسم فرسیو